fbpx

Een onvergetelijke schooltijd voor uw kind?

vraag onze schoolbrochures aan
Schoolbrochures aanvragen

#fijne start

dagelijks met plezier naar school!

Elke dag zetten wij ons in voor een fijne basisschooltijd voor uw kind, in een veilige omgeving en met een hoge mate van betrokkenheid. Bij ons vormen het team, de leerlingen en de ouders samen de school. Want samen halen we het beste uit uw kind. Op onze school hebben we aandacht voor elkaar en wordt uw kind gezien.

De basisschool is een belangrijke periode in het leven van uw kind. In deze periode wordt de basis gelegd waarop uw kind verder kan bouwen. Elke dag vertrouwt u uw kind toe aan onze school. Samen met u werken wij in deze jaren aan de opvoeding en ontwikkeling van uw kind.

Een fijne basisschooltijd voor uw kind moet onvergetelijk zijn!

Samenwerking

Intensieve samenwerking tussen onderwijs en opvang.

Niveau

Combinatie van kennis en talenten.

De lat ligt hoog

We hebben hoge verwachtingen van alle kinderen.

– Kindcentrum De Regenboog

#Kindcentrum de regenboog

een aantal focuspunten

Onderwijs en opvang in één

Doorgaande lijn van 0 t/m 12 jaar.

Schakelgroep

Voor een soepelere overgang van de peuteropvang naar groep 1 van de basisschool.

Onderwijs

Eigentijds onderwijs, combinatie van kennis en talenten.

Kanjermethode

Wederzijds respect, vertrouwen, veiligheid en rust in de klas en op school.

Gelijke kansen voor elk kind

De leerling wordt gezien en gehoord.

Contact met ouders

Samen halen we het beste uit uw kind.

#onderwijs

Deskundige leerkrachten

Leerkrachten die zich blijven ontwikkelen. Het team van de Regenboog heeft gespecialiseerde leerkrachten   in o.a. gedrag, rekenen meer-en hoogbegaafdheid, taal en het jonge kind.

Ouders over Kindcentrum de Regenboog

“In het zoeken naar een school voor ons eerste kind vonden wij in de Regenboog een school waarin persoonlijk contact heel voelbaar is. Al bij het kennismakingsgesprek was heel duidelijk dat zowel de leerkrachten als de directeur zich heel persoonlijk richtten op ons kind, dat ervaarden wij als heel welkom. Voor ons als ouders was de keuze aldus vrij snel gemaakt. Wij vragen geregeld aan onze kinderen hoe het gaat op school, steevast geven zij aan dat ze het er fijn vinden. Als wij een vraag hebben aan een leerkracht wordt deze serieus opgepakt en kunnen we altijd snel even met elkaar om tafel. Ook vinden we het prettig dat ze ons zelf opzoeken als ze iets willen weten of willen mededelen. Vanaf de dag dat we ons eerste kind hebben ingeschreven hebben wij een goede samenwerking en korte lijnen met de leerkrachten. Hierdoor, en ook omdat de school sociale veiligheid zo hoog in het vaandel heeft staan, hebben we echt het gevoel dat onze kinderen in goede handen zijn.”
Walter Wilschut: ouder van Rowan en Valentijn

“Onze dochter Lotus zit sinds september 2017 op Kindcentrum De Regenboog. Ze is toen gestart bij de opvang van Minoes. Van daaruit mocht zij ter voorbereiding op de overgang naar de basisschool deelnemen aan de schakelklas. Met de schakelklas gaan oudste peuters vanuit de opvang geregeld meedraaien met de jongste kleuters op de basisschool. Dit heeft Lotus enorm geholpen. De overgang naar de basisschool verloopt op deze manier veel soepeler en in het geval van Lotus: zonder tranen en met ontzettend veel zin! De kleuterjuf is bekend, het schoolgebouw is bekend en met de kindjes uit groep 1 hebben ze al regelmatig gespeeld. Maar ook voor de school is het fijn. De kleuterjuf kent de kindjes die vanaf 4 jaar starten in de kleuterklas en kan daardoor goed inspelen op hun behoefte. Onze ervaring als ouders is dat dit echt meerwaarde heeft met als gevolg een soepele (maar vooral leuke) start op de basisschool!”
Beate Roverts: ouder van Lotus

#middelbare school

Welk schooladvies krijgen onze leerlingen?

In het overzicht ziet u een analyse van de schooladviezen, waarmee onze leerlingen hun onderwijscarrière in het middelbaar onderwijs voortzetten.

Onze school presteert prima op het niveau dat op basis van onze leerlingen verwacht mag worden. In de afgelopen jaren scoorden onze schoolverlaters bij de Centrale Eindtoets PO ruim boven het landelijk gemiddelde.

#nieuwsgierig

Vraag onze gratis schoolgids en schoolkalender aan.

Een belangrijke keuze: welke school past het beste bij uw kind en bij u? In deze gids en kalender vertellen wij over de sfeer in onze school en hoe wij ons onderwijs inrichten. Wat onze kernwaarden zijn bij alles wat wij doen en hoe u dat terug ziet in de klassen en de ontwikkeling van uw kind.

Ook vindt u feiten en cijfers over de resultaten van ons onderwijs en hoe wij eraan werken om de kwaliteit van onze school steeds te verbeteren.

Wilt u zien hoe wij werken?

Kom dan gerust eens kijken op een schooldag. Wij laten u graag zien en proeven op wat voor een school uw kind terecht komt als u kiest voor De Regenboog.

Maak dan een afspraak via 0165-330170 of via info.deregenboog@stichtingobo.nl  voor een rondleiding door de school.

U bent van harte welkom!

Locaties

Hoofdgebouw
Ruige Hoek 10 
4731 VW Oudenbosch 
tel.: 0165 - 330170 

.

Dependance
Eikenlaan 13
4731 CP Oudenbosch
tel.: 0165 - 314200

Neem contact op

Bel ons op 0165-330170 of stuur een e-mail naar info.deregenboog@stichtingobo.nl
Volg ons ook op Facebook!

2023-2024 © OBS De Regenboog | Onderdeel van OBO West-Brabant | Privacyverklaring | Website door LadyLemon