fbpx

handige pagina met

extra informatie
communicatieOV en MR

# nieuwsgierig

Nog meer informatie over ons onderwijs is hier te downloaden

Op onze website is een selectie van de informatie over ons kindcentrum geplaatst. Voor alle informatie verwijzen wij u naar onze schoolgids en schoolkalender. Uiteraard kunt u ons ook altijd bellen/mailen/aanspreken wanneer u het antwoord op uw vraag niet online kunt vinden.

> Communicatie
> OV
> MR

Schooltijden

Maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag
Groepen 1 t/m 8 gaat op deze dagen naar school van 08.45 uur tot 14.45 uur.

Woensdag
Groep 1 is vrij. Groep 2 t/m 8 gaat naar school van 08.45 uur tot 12.00 uur

Woensdagmiddag zijn alle leerlingen vrij

Vakanties 2021-2022

Herfstvakantie: 25 t/m 29 oktober 2021
Kerstvakantie: 27 december 2021 t/m 7 januari 2022
Krokusvakantie: 28 februari t/m 4 maart 2022
2e paasdag: 18 april 2022
Meivakantie: 25 april t/m 6 mei 2022
Hemelvaart: 26 t/m 27 mei 2022
2e pinksterdag: 6 juni 2022
Zomervakantie: 25 juli t/m 5 september 2022

Studiedagen

Eerste studiedag: dinsdag 5 oktober 2021
Tweede studiedag: maandag 6 december 2021
Derde studiedag: vrijdag 18 februari 2022
Vierde studiedag: vrijdag 24 juni 2022

Bij alle studiedagen zijn de kinderen van groep 1 t/m 8 vrij.

Verlofregeling

Als een kind 4 jaar wordt, mag het naar de basisschool. Leerlingen zijn vanaf vijf jaar leerplichtig. Dit betekent, dat u uw kind vanaf deze leeftijd niet zomaar thuis mag houden. In voorkomende gevallen zult u dus verlof aan moeten vragen. Een aanvraag leidt niet automatisch tot vrijstelling. U heeft altijd toestemming nodig van de directeur en deze toetst uw aanvraag aan door de overheid vastgestelde regels. Verlof aanvragen doet u met het verlofformulier. Dit is op school verkrijgbaar. Vragen over de leerplicht en bijzonder verlof? Stel ze gerust aan de directeur.

Ziekmelding

Bij ziekte van uw kind verzoeken wij u de school hiervan telefonisch op de hoogte te brengen voor aanvang van de lessen. De school is telefonisch bereikbaar vanaf 08.00 u.

#communicatie

Goede communicatie vinden we belangrijk. We gaan graag met u in gesprek!

We willen duidelijk en open communiceren met ouders en alle mensen die betrokken zijn bij het kindcentrum. Daarvoor zetten we verschillende middelen en momenten in.

Kennismakingsgesprekken
In het begin van het nieuwe schooljaar nodigt elke groepsleerkracht alle ouders/verzorgers uit voor een gesprek om kennis te maken. Samen praat u over uw kind, de thuissituatie, talenten, welbevinden, aandachtspunten en verwachtingen.

Informatieavond
Elk schooljaar is er in groep 8 een informatieavond over de stap naar het voortgezet
onderwijs.

Rapport/oudergesprekken
Elk jaar heeft u als ouder in ieder geval twee gesprekken over de ontwikkeling van uw kind. We begrijpen dat het niet altijd mogelijk is, maar stellen het erg op prijs als beide ouders bij de gesprekken aanwezig zijn. Heeft u eerder behoefte aan een gesprek over uw kind? Wacht dan zeker niet te lang en neem contact op met de leerkracht(en) om een afspraak te maken voor een tussentijds gesprek.

#Oudervereniging (OV)

Samen kunnen we meer dan één!

De Oudervereniging (OV) is een actieve groep ouders die in overleg en samenwerking met het team allerlei grote en kleine activiteiten organiseert. Denk hierbij aan de Sinterklaasviering, carnaval, de kerstviering en de film van de schoolverlaters, waarmee we met de kinderen van groep 8, ouders en het team het schooljaar afsluiten. Deze activiteiten zorgen er mede voor dat De Regenboog méér is dan een ‘gewone’ basisschool.
De organisatie van de activiteiten vindt plaats in verschillende werkgroepen. Deze werkgroepen bestaan uit ouders en leerkrachten. De Oudervereniging vraagt ook regelmatig hulp aan andere ouders. Het wordt erg gewaardeerd als u incidenteel of regelmatig meehelpt. Vele handen maken licht werk!

Groepsfoto (vanaf bovenste rij v.l.n.r.): Marieke Bulkmans (penningmeester), Brigitte v.d Lusdonk (lid), Marciënne van Rooij (team), Yvonne Wijnings-Thijs (lid), Carlijn Martens (voorzitter), Natascha Schepers (lid), Kitty Nijenhuis (lid), Ilona Kannekens (lid), Veronique Balcaen (lid), Angela Schepers (lid), Kim Goes (team), Eelco Jeurissen (lid)
Op de foto ontbreken: Diana van Peer (lid), Remco Wingelaar (lid)

#Medezeggenschapsraad (MR)

We zien ouders als partners. Samen halen we het beste uit uw kind!

Aan de school is een Medezeggenschapsraad (MR) verbonden, deze bestaat uit een personeelsgeleding en een oudergeleding.

De MR denkt en praat mee over het beleid van de Regenboog. Dat doet ze namens alle ouders.

School legt plannen aan de MR voor of zij brengen zelf onderwerpen in. De MR vindt het belangrijk om te weten wat er leeft. Dus tips of ideeën zijn van harte welkom. Het mailadres is: info.mr@obsderegenboog.nl

U kunt ook één van de MR leden aanspreken met uw tip of idee.

MR personeelsgeleding Annet Vandenhecke (vice-voorzitter), Inge Meesters (secretaris), Karin van den Eshof, Anneke Braat en Kees Hector

MR oudergeleding
Jorg Timmer (voorzitter), Walter Wilschut, Jelke van Peer (penningmeester), Hanneke Dekkers, Jorg Timmer en Beate Roverts

De leden van de MR schooljaar 2021-2022.

Locaties

Hoofdgebouw
Ruige Hoek 10 
4731 VW Oudenbosch 
tel.: 0165 - 330170 

.

Dependance
Eikenlaan 13
4731 CP Oudenbosch
tel.: 0165 - 314200

Neem contact op

Bel ons op 0165-330170 of stuur een e-mail naar info@obsderegenboog.nl
Volg ons ook op Facebook!

2021-2022 © OBS De Regenboog | Onderdeel van OBO West-Brabant | Privacyverklaring | Website door LadyLemon