fbpx

meer informatie over

ons integraal kindcentrum
onderwijsopvang

#integraal kindcentrum (IKC)

kinderopvang, peuterspeelzaal en basisonderwijs op één locatie

Een complete voorziening! We verlenen onderdak aan de basisschool, het kinderdagverblijf, de peuterspeelzaal, de buitenschoolse opvang, logopedisten, fysiotherapeuten, dyslexiebehandelaars, de typeschool, de wijkvereniging, wijkteams, de GGD.

De centrale gedachte waarop het IKC is gebaseerd, is het idee dat kinderen van 0 t/m 12 jaar een ononderbroken ontwikkelingslijn aangeboden kan worden. Van 0 t/m 12 jaar kunnen zij terecht op één plaats. Telkens een nieuwe gewenningsperiode als een kind naar de peuterspeelzaal, de kinderopvang of het basisonderwijs gaat, is nu verleden tijd.

De omgeving is voor de kinderen vanaf het begin vertrouwd en dat geldt ook voor de gezichten om hen heen. Het is dus mogelijk dat ze als peutertje hun meneer of juffrouw van groep 8 al kennen.

Door de centrale huisvesting is het ook eenvoudig mogelijk dat kinderen bij elkaar op bezoek gaan. Overleg tussen leidsters van de kinderopvang, peuterspeelzaal en leerkrachten van het basisonderwijs vindt heel direct plaats, omdat de afstand tussen de verschillende kernpartners letterlijk en figuurlijk veel kleiner is geworden door het opzetten van het integraal kindcentrum.

Wilt u eens een kijkje komen nemen of wilt u meer informatie over ons kindcentrum, neem dan gerust contact met ons op:

#schakelgroep

Geleidelijke overgang van peuteropvang naar groep 1

De drempel van peuter- naar kleutergroep is voor een deel van de peuters en hun ouders nog altijd hoog. Door bepaalde tijden al mee te doen in de kleutergroep kunnen de peuters alvast wennen en wordt de overgang gemakkelijker. Wij hebben dit de schakelgroep genoemd!

pedagogische klimaat

Het welbevinden van onze leerlingen heeft veel invloed op hun totale functioneren.
Een goede sfeer in de school, waarin kinderen zich in ieder geval veilig en geborgen voelen, is voor ons een absolute voorwaarde om tot leren te komen. We werken hard aan een

pedagogisch klimaat dat gekenmerkt wordt door wederzijds respect, vertrouwen, veiligheid en rust.

Met behulp van schoolregels, Kanjermethode (we zijn officieel volledig gecertificeerd) zorgen we voor een veilige, prettige sfeer en zoeken we steeds naar mogelijkheden om het zelfvertrouwen van onze leerlingen te vergroten.

We doen dit omdat we onze kinderen willen opvoeden tot verantwoorde burgers. Ze moeten goed voor zichzelf kunnen zorgen en goed kunnen omgaan met de mensen en de wereld om hen heen. Tenslotte moeten kinderen met plezier naar school gaan, want dat is een voorwaarde om tot goed leren te komen.

#Promo Film

Kindcentrum De Regenboog

Kom eens een kijkje nemen bij ons kindcentrum!
Onderwijs & opvang onder 1 dak.
Wij werken open, respectvol, gelijkwaardig en met vertrouwen.
Ons doel is om het beste uit ieder kind te halen.

#Welkom

op onze school!

De basisschool is een belangrijke periode in het leven van uw kind. In deze jaren wordt de basis gelegd waarop uw kind verder kan bouwen. Elke dag vertrouwt u uw kind toe aan onze school. Samen met u werken wij in deze jaren aan de opvoeding en ontwikkeling van uw kind.

De hoofdlocatie van de school ligt in de wijk Albano en wordt bezocht door zo’n 155 kinderen. Onze dependance vindt u in de wijk Pagnevaart. De dependance wordt dagelijks bezocht door plusminus 75 kinderen.

Hoofdgebouw In dit gebouw zijn de onderbouw en de middenbouw gehuisvest (Groep 1 t/m 6)
Dependance In dit gebouw is de bovenbouw ondergebracht (Groep 7 en 8)

Onze leerlingen komen uit alle wijken van Oudenbosch en De Regenboog wordt ook bezocht door kinderen uit de nabij gelegen dorpen.

Locaties

Hoofdgebouw
Ruige Hoek 10 
4731 VW Oudenbosch 
tel.: 0165 - 330170 

.

Dependance
Eikenlaan 13
4731 CP Oudenbosch
tel.: 0165 - 314200

Neem contact op

Bel ons op 0165-330170 of stuur een e-mail naar info.deregenboog@stichtingobo.nl
Volg ons ook op Facebook!

2023-2024 © OBS De Regenboog | Onderdeel van OBO West-Brabant | Privacyverklaring | Website door LadyLemon